maandag, 9. februari 2009 - 23:19

Jeugdzorg Plusinstelling komt naar Almere

Lelystad

De provincie Flevoland krijgt in Almere een instelling voor jeugdzorg ‘Plus’. Hier kunnen jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot 23 jaar verblijven die door hun opgroei- en/of opvoedingssituatie ernstige gedrags-problemen hebben of in een risicovolle situatie zijn beland.

Het ministerie van Jeugd en Gezin heeft toestemming gegeven voor de instelling die 48 bedden zal krijgen.

De kinderen en jongeren die straks terecht kunnen in de nieuw te bouwen instelling, worden daar gedwongen opgenomen. Vaak is dat op basis van een civielrechtelijke maatregel en een machtiging van de kinderrechter voor plaatsing binnen de gesloten jeugdzorg.

Door de komst van de jeugdzorg Plus-instelling hoeven deze kinderen en jongeren niet meer in een justitiële instelling geplaatst te worden, met jongeren die daar verblijven vanwege een strafmaatregel.

Compleet zorgaanbod
De provincie is verantwoordelijk voor de jeugdzorg in Flevoland en hecht veel waarde aan een compleet zorgaanbod zodat ook kinderen en jongeren met zeer ernstige problemen in de provincie geholpen kunnen worden.

Gedeputeerde John Bos: ‘Omdat het gaat om veel meer dan provinciale jeugdzorg, bevordert de provincie de samenwerking met andere betrokken partijen.’ De zorg wordt verleend door jeugdzorginstelling Rentray, die daarbij samenwerkt met Nieuw Veldzicht LSG en Fornhese. Rentray heeft elders in het land al ervaring heeft opgedaan met Jeugdzorg Plus. In Lelystad heeft Rentray een Justitiële instelling. De exacte locatie in Almere wordt over enkele weken bepaald.

Combinatie
Jeugdzorgplus is een nieuwe benadering die tot doel heeft om jongeren zó op te voeden, te behandelen en te onderwijzen, dat ze een maatschappelijk aanvaardbare leefstijl ontwikkelen. De hulp bestaat gedeeltelijk uit een verblijf in de gesloten instelling, liefst zo kort mogelijk. Het gehele hulptraject is langer, waarbij diverse vormen van hulp elkaar opvolgen.

De sectoroverstijgende zorg, diagnostiek en behandeling van jongeren is één van de zaken die centraal staat binnen Jeugdzorg Plus; de andere is de rol van de ouders, verzorgers en omgeving daarbij. Het gaat namelijk niet om de geslotenheid op zich die werkt, maar de combinatie van geslotenheid, behandeling en deskundigheid.

Ook de aansluiting op de reguliere jeugdzorg is belangrijk: nazorg, scholing en werkbegeleiding zijn belangrijke fases binnen het zorgtraject. Zo biedt Jeugdzorg Plus de jongeren toekomstperspectief waarmee ze na hun behandeling verder kunnen.
Provincie:
Tag(s):