donderdag, 8. oktober 2009 - 16:41

Jon Hermans - Vloedbeld voorgedragen voor burgemeesterschap

Almelo

Jon Hermans - Vloedbeld is door de gemeenteraad van Almelo voorgedragen voor het burgemeesterschap. Het kabinet neemt naar verwachting in oktober een besluit over de benoeming.

Voorzitter Bert Kozijn van de vertrouwenscommissie zegt ervan overtuigd te zijn dat Jon Hermans de beste kandidaat is.

Verbindend
Bert Kozijn: “Zij zal in staat zijn het verbindend leiderschap dat wij zoeken voor het ambt van burgemeester tot uitvoer te brengen. Dit zal zij combineren met een sterk gevoel voor de bestuurlijk strategische opgave waar de stad voor staat in de komende jaren. Zij is een burgemeester die de raad en het college in ‘positie’ zal brengen zodat zij beiden en ieder vanuit hun eigen rol kunnen werken aan de toekomst van de Gemeente Almelo."

Jon Hermans (1954, lid van de VVD) is sinds 2004 burgemeester van de 45000 inwoners tellende Zuid-Hollandse gemeente Ridderkerk. Hiervoor was zij wethouder in de Twentse gemeente Losser en burgemeester van Ouderkerk (ZH).

Royale steun
Burgemeester Hermans: ,,Ik voel me zeer vereerd met deze voordracht. De royale steun vanuit de gemeenteraad voor mijn kandidatuur zie ik als een goed vertrekpunt om in Almelo aan de slag te kunnen gaan.''

Campagne
Almelo zocht een opvolger voor burgemeester Menno Knip, aan wie per 1 september op eigen verzoek eervol ontslag is verleend. Oud-burgemeester van Deventer James van Lidth de Jeude (64) is nu waarnemend burgemeester van Almelo.

Toegankelijk
Met de campagne Zo'n burgemeester wil Almelo heeft de Gemeente Almelo de burgemeestersvacature breed onder de aandacht gebracht van de inwoners. Met onder meer een enquête en een stadsdebat konden de Almeloërs hun inbreng leveren aan de profielschets, de meetlat waarlangs de dertig sollicitanten door de gemeenteraad werden gelegd.

Uit de enquête bleek, dat de inwoners van Almelo een burgemeester willen die oed kan luisteren en voor iedereen toegankelijk is. De nieuwe eerste burger moet zichtbaar en betrokken zijn, respect bevorderen en interesse hebben in de verschillende achtergronden van burgers.

Dertig sollicitanten
Voor de vacature in Almelo ontving de Commissaris van de Koningin dertig sollicitaties. Onder de sollicitanten - onder wie vijf vrouwen - waren 18 (oud-)burgemeesters. Negen kandidaten vervullen of vervulden een andere fulltime functie in het openbaar bestuur. Drie kandidaten hebben een andere professionele achtergrond. Tien sollicitanten zijn lid van de VVD, 9 van het CDA, 8 van de PvdA, 2 van D66 en 1 van GroenLinks.

Nevenfuncties
Naast burgemeester van Ridderkerk is Jon Hermans-Vloedbeld lid van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam, lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, lid van de provinciale Stuurgroep Modernisering Bibliotheekwerk, voorzitter Intergemeentelijke Brandweer - Zuid, voorzitter van het Bestuurlijk Justitieel Overleg in het politiedistrict Feijenoord - Ridderster en lid van de Raad van Advies van de academische werkplaats Cephir.
Provincie:
Tag(s):