donderdag, 14. mei 2009 - 12:29

Jonge kieviten en grutto’s vermalen door grasmaaiende boer

Baarn

Een boer heeft woensdag een slachtpartij aangericht in een weiland in de Eemerwaard. De boer maaide tijdens het broedseizoen het gras waarbij tientallen jonge kieviten en grutto's door de scherpe messen werden vermalen.

Een gewaarschuwde bijzondere opsoringsambtenaar van de gemeente ging ter plaatse en liet de boer het werk onmiddelijk stilleggen.

Gelukkig was 75% van de Eemerwaard nog niet gemaaid. De boer had zich kennelijk geen tijd gegund om nog een paar weken te wachten tot de jonge weidevogels waren uitgevlogen. Daar kreeg hij dan ook een proces-verbaal voor vanwege overtreding van de Flora- en Faunawet.

Grasmaaien tijdens het broedseizoen is wel toegestaan als men aan nestbescherming doet en om de nesten heen maait, maar daar was in de Eemerwaard geen sprake van.

De stichting hoopt dat de gemeente direct zal overgaan tot weidevogelbeheer van de Eemerwaard want dat ontbreekt nu, terwijl de weidevogelstand nog steeds dramatisch terugloopt. De wethouder Van de Kerk zei de stichting toe daaraan te zullen werken.
Provincie:
Tag(s):