woensdag, 4. maart 2009 - 17:59

Jonge zalm aangetroffen in vispassage Roer

Roermond

Bij de nieuwe vispassages in de Roer in Roermond is afgelopen dinsdag de eerste jonge zalm aangetroffen. De vis meet 12 cm, zo meldt het Waterschap Roer en Overmaas.

Dit betekent dat de trek van de in de Eifel uitgezette jonge zalmen vanuit de Duitse Rur naar de zee veel eerder dan werd verwacht is begonnen. Ook bij de vistrap bij Obermaubach in Duitsland zijn al een dertigtal jonge zalmen waargenomen. Opvallend is dat een aantal hiervan kleiner is dan van een naar zee trekkende jonge zalm werd verwacht. Tot nu toe werd aangenomen dat de trek naar zee pas bij een lengte van 17 cm. begon. Hiervoor is nog geen verklaring. De stroomafwaartse zalmtrek vindt plaats in de maanden april en mei.

Oktober vorig jaar nam het waterschap de nieuw aangelegde vispassage bij de ECI waterkrachtcentrale en in de Hambeek officieel in gebruik. Met de bouw van de vispassages in de Roer en de Hambeek beoogt het waterschap de vismigratie van verschillende vissoorten, zoals de zalm, zeeforel, rivier- en zeeprik vanuit de Noordzee via de Maas naar de paaigebieden in het Duitse deel van de Roer weer mogelijk te maken.
Provincie:
Tag(s):