vrijdag, 5. juni 2009 - 14:02

Jongeren praten mee over de wijk!

Regionaal

Jongeren van 12 t/m 17 jaar uit Terneuzen, Vlissingen en Goes ontvangen in juni een oproep om mee te doen aan een digitaal onderzoek. Zij worden gevraagd naar hun beleving van welzijn: thuis, op school, in de wijk en met hun leeftijdgenoten.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Sociale Wijkaanpak van deze gemeenten, Middelburg en de provincie Zeeland. In Middelburg heeft dit onderzoek al plaatsgevonden in het begin van dit jaar.

Door rechtstreeks gegevens te verzamelen van de jeugd, ontstaat een goed beeld wat er in de verschillende wijken speelt en hoe jongeren dit beleven. Daarmee kunnen gemeenten met hun toekomstige activiteiten rekening houden en maatwerk leveren.

De vragenlijst is gebaseerd op de Amerikaanse methode Communities That Care (CtC), in Nederland ook wel Veilig Opgroeien genoemd. Het onderzoek geeft inzicht in risico’s waardoor jongeren later probleemgedrag gaan vertonen zoals geweld, criminaliteit, problematisch drugs- en alcoholgebruik, schoolverzuim, tienerzwangerschappen en angst/depressie. Vervolgens wordt gekeken wat nu al gedaan wordt om deze factoren aan te pakken en wat er nodig is om deze effectiever aan te pakken.

De gemeenten Terneuzen, Vlissingen, Goes en Middelburg en de provincie Zeeland werken samen aan de Sociale Wijkaanpak. Door te werken aan een prettige en veilige plek om op te groeien wordt direct ook gewerkt aan leefbaardere wijken/kernen voor alle bewoners.

Het onderzoek zal plaats vinden tot en met 1 juli 2009. Jongeren kunnen met een unieke inlogcode per computer hun mening geven. De gegevens zullen anoniem verwerkt worden. Deelnemers maken in ruil voor hun deelname kans op het winnen van een Ipod of VVV-bon.

Jongeren van 16 en 17 jaar zullen mogelijk ook benaderd worden voor het onderzoek naar de Sociale Staat van Zeeland. Dit onderzoek start eveneens begin juni en wordt in heel Zeeland uitgevoerd onder inwoners van 16 jaar en ouder.
Provincie:
Tag(s):