dinsdag, 19. mei 2009 - 12:03

Justitie sluit acht gevangenissen

Den Haag

Het ministerie van Justitie gaat de komende jaren acht gevangenissen sluiten. Door de sluiting verdwijnen bij het gevangeniswezen 1200 arbeidsplaatsen.

Dat heeft staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie dinsdag bekendgemaakt in het Masterplan Gevangeniswezen. De maatregelen zijn volgens de minister nodig om het overschot aan cellen terug te dringen.


2000 cellen over

Op dit moment is er een beschikbare detentiecapaciteit van ruim 14.000 celplaatsen, terwijl er volgens de ramingen momenteel een behoefte is aan circa 12.000 cellen. Naar verwachting houdt deze overcapaciteit nog enkele jaren aan. Het cellenoverschot wordt veroorzaakt door de teruglopende criminaliteit in het algemeen en de zwaardere criminaliteit in het bijzonder.

Om pieken en dalen in de capaciteitsbehoefte in de toekomst beter op te vangen en het overschot aan cellen terug te brengen, worden enkele maatregelen genomen. Eén van de maatregelen is dat meerpersoonscellen tijdelijk worden ingezet als eenpersoonscel.

ontslagen

De minister hoopt gedwongen ontslagen te voorkomen door natuurlijk verloop en het begeleiden van mensen naar ander werk. Ook zullen een aantal penitentiaire inrichtingen in de komende jaren (deels) gesloten en worden de geplande nieuwbouwprojecten, met uitzondering van Zaanstad, stopgezet.


locaties

Eind 2009 zullen de volgende gevangenissen sluiten: PI Noordsingel in Rotterdam (295 celplaatsen), Unit 1 en 2 van PI Scheveningen (282 celplaatsen), PI Bankenbosch in Veenhuizen (gefaseerde sluiting, per 1 januari 2012 definitief. 272 celplaatsen)

Januari 2012 sluiten: PI Schutterswei in Alkmaar (122 celplaatsen), PI ’t Keern in Hoorn (27 celplaatsen), PI Maashegge in Overloon (216 celplaatsen), Unit 1 van PI Vught (82 celplaatsen), (Z)BBI Doetinchem (50 celplaatsen)

Belgische gedetineerden

Staatssecretaris Albayrak heeft de afgelopen periode gesproken met de Belgische minister van Justitie De Clerck over het beschikbaar stellen van Nederlandse detentiecapaciteit met het oog op het cellentekort in België. Het overleg hierover is inmiddels in een vergevorderd stadium. Beide bewindslieden hebben de bereidheid uitgesproken om 500 Belgische gedetineerden te plaatsen in de penitentiaire inrichting in Tilburg. Het streven is erop gericht om hierover binnen een maand een akkoord te sluiten. De voorgenomen sluiting van de penitentiaire inrichting Noordsingel in Rotterdam en de sluiting van de penitentiaire inrichting Bankenbosch in Veenhuizen kunnen dan worden uitgesteld tot 1 januari 2012.
Provincie:
Tag(s):