vrijdag, 10. juli 2009 - 19:26

Kabinet pompt 113 miljoen euro in Westelijke Veenweiden

Amsterdam

De ministerraad heeft mee ingestemd om 113 miljoen euro te investeren in het Westelijke Veenweidengebied. Met deze bijdrage worden in een groot aantal gebieden in de Westelijke Veenweiden maatregelen getroffen om de bodemdaling te remmen en het watersysteem robuuster te maken.

Dankzij de investeringen kan de landbouw zijn rol als belangrijke drager van het waardevolle cultuurlandschap blijven vervullen. Daarnaast wordt natuur ontwikkeld en wordt er geïnvesteerd in de recreatieve ontsluiting van het gebied.

Het Programma Westelijke Veenweiden is ontwikkeld op initiatief van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, samen met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het beslaat ongeveer een derde deel van het veenweidegebied in de Nationale Landschappen Groene Hart en Laag Holland.

Elk gebied heeft echter een eigen dynamiek. Daarom gaan de projecten niet alleen over bodem en water maar ook over landschap, recreatie en cultuurhistorie.
Provincie:
Tag(s):