woensdag, 26. augustus 2009 - 22:26

Kademuren diepenring opgeknapt

Groningen

De kademuren aan de Spilsluizen NZ en aan de Reitemakersrijge worden opgeknapt. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Aan de Spilsluizen wordt 150 meter kademuur aangepakt; zo’n 50 meter kademuur wordt vervangen. Over een lengte van 100 meter wordt de oorspronkelijke kademuur versterkt. De monumentale linden aan het water blijven bij dit werk gespaard. Ook de bijzondere muurvegetatie aan kade van de Reitemakersrijge blijft onaangetast. In april 2010 is de renovatie afgerond.

Tegelijk met het werk aan de kades en oeverbeschoeiingen in de stad wordt ook de A-brug aangepakt. De ondergrond van de brugconstructie wordt aangepakt zodat deze niet meer kan verzakken. Ook krijgt de brug aan nieuw aandrijfmechanisme. Eind oktober is het werk aan de brug klaar. Het werk aan de Reitemakersrijge is in april 2010 gereed.
Daarnaast zijn ook op andere locaties in de stad, zoals aan het Hoendiep, renovatiewerkzaamheden aan de oeverbeschoeiingen in voorbereiding.
Provincie:
Tag(s):