dinsdag, 20. januari 2009 - 12:36

Kadeoppervlak Den Helder verdriedubbeld

Den Helder

Woensdag 11 februari wordt in Den Helder een landelijk Havencongres gehouden over de ontwikkeling van de Nederlandse zeehavens. De organisatie van dit congres is in handen van de gemeente Den Helder.

Het congres vindt plaats ter gelegenheid van de officiële opening van de gerenoveerde en verbrede havenkaden die een stimulans zijn voor de verdere ontwikkeling van de Helderse zeehaven.

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw J.C. Huizinga-Heringa opent voorafgaand aan het congres de gerenoveerde havenkaden. Met deze vernieuwde havenfaciliteiten kan de dienstverlening in Den Helder ten behoeve van de offshore-industrie en zeescheepvaart verder worden geoptimaliseerd.

Het project Herinrichting Rijkszeehaven Den Helder is door de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder gezamenlijk gefinancierd. Het totale project heeft een investering gevergd van ruim 13 miljoen euro. Door de verbreding en renovatie van de Onderzeedienstkade is het beschikbare kadeoppervlak bijna verdriedubbeld van 4.000 naar 11.500 vierkante meter.

De kade is nu 270 meter lang en volledig geschikt voor de op- en overslag van goederen ten behoeve van de offshore-industrie en zeescheepvaart. Het deel van de Visserijkade dat is verbreed en gerenoveerd, sluit aan op de Onderzeedienstkade en heeft een lengte van 195 meter. Dit kadedeel heeft een oppervlak van 2.300 vierkante meter en wordt niet alleen door de offshore-industrie, maar ook door de visserij gebruikt. Op de Onderzeedienstkade zijn de nieuwe havenbeveiligingsregels (ISPS) van kracht. Op de kop van deze kade is speciaal voor de zeegaande recreatievaart een aanlegvoorziening gecreëerd. Deze heeft een lengte van 65 meter.
Provincie:
Tag(s):