donderdag, 11. juni 2009 - 14:59

Kamer eist duidelijkheid over 26e zetel

Leden van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken hebben op verzoek van Marianne Thieme een brief gevraagd aan staatssecretaris Bijleveld waarin zij duidelijkheid moet verschaffen over de verdeling van de 26e zetel voor het Europees Parlement.

Op 19 maart adviseerde de Raad om de toekenning van de 26e Nederlandse zetel in het Europees Parlement zo te laten plaatsvinden dat daarmee recht gedaan wordt aan de uitspraak van de kiezer. Partijen die bij de Europese verkiezingen van 4 juni net geen zetel hebben gehaald maar wel tenminste 75% van de kiesdeler haalden, moeten in aanmerking komen voor de 26e zetel die beschikbaar komt bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. En aan deze voorwaarde voldoet de Partij voor de Dieren.

Maar uit de brief van de staatssecretaris van april 2009 blijkt dat zij het advies naast zich neer heeft gelegd en pas na de verkiezingen met een wetsvoorstel komt voor een definitief verdelingssysteem voor de restzetel. Marianne Thieme heeft de staatssecretaris vandaag verzocht om in een brief duidelijk te maken waarom zij het advies van de Kiesraad heeft genegeerd.

Wanneer de Tweede kamer zou besluiten zich de rol van toewijzing van de 26e zetel niet te laten opdringen, ligt het in de rede dat de kamer zal pleiten het advies van de kiesraad integraal te volgen. Wanneer de kamer in afwijking van het voorstel van het kabinet het advies van de Kiesraad volgt, zal de 26e zetel toevallen aan de Partij voor de Dieren.
Provincie:
Tag(s):