maandag, 2. februari 2009 - 9:50

Kanker nu doodsoorzaak nummer één

In 2008 overleden voor het eerst meer mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten. Dit komt doordat de sterftecijfers voor kanker veel langzamer dalen dan die voor hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Kanker is in 2008 voor het eerst de belangrijkste doodsoorzaak. In de eerste tien maanden van vorig jaar overleden 33,9 duizend mensen aan kanker, tegen 33,1 duizend aan een hart- of vaatziekte. Bij mannen is kanker al sinds 2005 de belangrijkste doodsoorzaak. Bij vrouwen staat kanker nog op de tweede plaats, maar het verschil met hart- en vaatziekten neemt snel af.

Dat kanker nu de belangrijkste doodsoorzaak is, komt vooraI door een sterke afname van de sterfte aan hart- en vaatziekten. Vooral sinds medio jaren tachtig is de kans om aan een hart- of vaatziekte te overlijden zeer sterk gedaald.

Tegelijkertijd is het aandeel van kanker gestaag toegenomen. In 1970 veroorzaakte kanker 23 procent van alle sterfgevallen en hart- en vaatziekten 45 procent. Inmiddels liggen beide aandelen rond 30 procent.
Categorie:
Tag(s):