maandag, 20. april 2009 - 16:03

Kans op aardgasauto tijdens Nordconnet Trail

Groningen

De ondernemer uit de provincie Drenthe, Fryslân of Groningen die de Nordconnect Trial als beste uitrijdt, krijgt een maand lang een aardgasauto tot beschikking. De drie noordelijke provincies stellen dit beschikbaar vanuit het 100.000 voertuigenplan. Het doel van dit plan is om in 2015 100.000 voertuigen op duurzame brandstoffen in Noord-Nederland te hebben.

De provincies vinden het een goed initiatief dat de categorie ‘alternatieve brandstoffen’ is toegevoegd aan de Nordconnect Trial. Het sluit aan bij de noordelijke ambitie. De aardgasauto is afkomstig van Century Auto Groep uit Groningen.

De colleges van de drie provincies hebben het 100.000 voertuigenplan in juni 2008 vastgesteld. Het gaat om auto’s, transportwagens, bussen, boten, brommers, scooters, etc. Onder duurzame brandstoffen wordt verstaan: aardgas als voorloper van groen gas, biodiesel, bio-ethanol, bio-methanol en elektrisch aangedreven. Het plan zet in op stimulering van distributie en gebruik van duurzame transportbrandstoffen. Het is één van de speerpunten uit het Energieakkoord. Dit is in 2007 ondertekend door het Rijk en de overheden in Noord-Nederland.

Achterliggende gedachte van het 100.000 voertuigenplan is het verminderen van CO2-uitstoot. Dit zal meehelpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast luidt het kabinetsbeleid dat we schoner en zuiniger met energie moeten omgaan. Wat ook belangrijk is, is dat de huidige fossiele brandstoffen op raken en dus steeds duurder zullen worden. Om ook in de toekomst te kunnen voortbewegen, moet er wel gezocht worden naar alternatieven.
Provincie:
Tag(s):