woensdag, 6. mei 2009 - 10:10

Kans op armoede in Nederland gering

Den Haag

Het aantal huishoudens met financiële beperkingen is in ons land naar verhouding gering vergeleken met de meeste andere Europese landen. Ook het aandeel huishoudens dat moeilijk kan rondkomen, is in ons land relatief laag.

In 2007 had 16 procent van de inwoners van de Europese Unie een risico op armoede. Dat zijn 78 miljoen mensen. Zij hebben een inkomen dat lager is dan de armoedegrens.

In Nederland en Tsjechië is het percentage huishoudens dat onder deze grens leeft het laagst: 10 procent. Van de oude lidstaten (EU-15) hadden Spanje, Italië en Griekenland het hoogste percentage inwoners met een risico op armoede (20 procent). Van de nieuwe lidstaten per 1 mei 2004 is dit risico het grootst in de Baltische staten.

In Nederland gaf een op de negen huishoudens aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met zijn besteedbare inkomen. Alleen in Luxemburg en de Scandinavische lidstaten was dit minder. Vooral in de nieuwe lidstaten hadden huishoudens moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Het aandeel huishoudens met financiële problemen was er gemiddeld bijna twee keer zo hoog als in de oude lidstaten. In Tsjechië gaf ruim een kwart van de huishoudens aan moeilijk rond te komen.
Categorie:
Tag(s):