donderdag, 29. januari 2009 - 19:47

Kansen benutten voor verdere ontwikkeling Drentse Zuidas

Assen

Om de economie te versterken willen de provincie Drenthe en de Zuid-Drentse gemeenten een extra impuls geven aan de verdere ontwikkeling van deze regio, ook wel de Drentse Zuidas genoemd. De eerste stap is om samen met het bedrijfsleven een ruimtelijk-economische visie te ontwikkelen. Doel is om regionale opgaven te formuleren die de economie van Zuid-Drenthe blijvend versterken. De Drentse Zuidas staat voor de as tussen Zwolle en Duitsland, het gebied van de gemeenten Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden en Emmen.

Tijdens een feestelijke startbijeenkomst kregen de leden van de Stuurgroep Drentse Zuidas een presentatie van adviesbureau Trans4, dat het proces begeleidt om te komen tot de gebiedsvisie voor Zuid-Drenthe. Gedeputeerde Rob Bats, tevens voorzitter van de Stuurgroep, wil voortvarend aan de slag: “We gaan niet alleen kansen in kaart brengen, maar we moeten ze vooral met elkaar gaan benutten, om zo te investeren in de verdere ontwikkeling van deze regio. Juist nu, in een periode waarin het economisch minder gaat, is het zaak bedreigingen om te buigen in kansen. Overheden kunnen dat niet alleen. Daarom is in dit traject een nadrukkelijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Zij hebben veel kennis van de markt en zijn van onmiskenbare waarde om de kansen voor de Zuidas goed in beeld te brengen.�

In de zomer van 2009 moet de gebiedsvisie voor de Drentse Zuidas er liggen.

De stuurgroep bestaat uit de portefeuillehouders Economische Zaken en/of Verkeer & Vervoer van de provincie Drenthe en de vijf deelnemende gemeenten én vijf ondernemers: Gedeputeerde Rob Bats (provincie Drenthe), wethouder Gezienes Evenhuis (gemeente Emmen), wethouder Geert Roeles (gemeente Coevorden), wethouder Ton Bargeman (gemeente Hoogeveen), wethouder Liesbeth Koster-Sassen (gemeente De Wolden), burgemeester Jan Westmaas (gemeente Meppel) en Jaap Klement (directeur Klement Metaaltechniek, Klazienaveen) , Frans van Dorst (adjunct directeur Finance & Control Unigarant Verzekeringen, Hoogeveen), Wim Hemmes (directeur Hemmes & Langeland Installatietechniek, Coevorden), Ari Brals (directeur Best Water Choice, Ruinen) en Henrico ten Brink (directeur Drukkerij Giethoorn ten Brink, Meppel).
Provincie:
Tag(s):