woensdag, 28. januari 2009 - 19:19

Körmeling ontwerpt nieuwe brug Piushaven

Tilburg

De nieuwe brug over de Piushaven is een ontwerp van John Körmeling. Voor de ontwikkeling van de nieuwe brug heeft de gemeente een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Drie bureaus hebben een ontwerp ingediend: Greisch Ingénerie uit Luik, Hans van Heeswijk Architecten uit Amsterdam en John Körmeling uit Eindhoven. Een beoordelingscommissie
heeft het ontwerp van John Körmeling unaniem als beste beoordeeld. Het college heeft deze keuze overgenomen.

Het ontwerp bestaat uit een stalen ophaalbrug met twee torens en twee hijsarmen met een ballasthuis er tussen. Het ballasthuis zorgt ervoor dat de brug in evenwicht is en beweegt mee met het openen en sluiten van de brug. Op het huis komt in witte verlichting het woord 'Piushaven' te staan, dat als welkomstwoord van verre zichtbaar zal zijn.

De nieuwe brug fungeert als toegangspoort tot het Piushavengebied. Körmeling noemt het ontwerp 'de begroetingsbrug', omdat zowel in geopende als gesloten toestand goed zicht is op de passerende schepen. Volgens de kunstenaar creëert de open constructie van het ontwerp nieuwe zichtlijnen, als een baken waardoor je wordt aangetrokken. Vanaf de kade, maar ook vanuit het meebewegende ballasthuis. De doorgangbreedte voor schepen is dezelfde als de verderop gelegen historische draaibrug. Er kan één schip tegelijk passeren.
Provincie:
Tag(s):