dinsdag, 14. juli 2009 - 18:10

Karin Fokker nieuwe voorzitter Statenfractie PvdA

Utrecht

Nadat in de laatste vergadering van Provinciale Staten van 6 juli jl. Wim Bos afscheid nam als fractievoorzitter van de PvdA neemt Karin Fokker na zes jaar lidmaatschap van de staten de rol van fractievoorzitter over. Op dit moment is zij lid van de vakcommissie Ruimte, Groen en Water.

'Het zal niet eenvoudig zijn om de gedrevenheid en kennis van Wim Bos te evenaren. Maar samen met de fractie blijf ik me sterk maken voor het sociale gezicht in de provincie. Ik ga me inzetten voor een duidelijk en herkenbaar verhaal', aldus de nieuwe fractievoorzitter

Zij ziet het als haar opdracht om de onderwerpen die door Wim Bos prominent op de agenda zijn gezet, zoals meer betaalbare woningen, voldoende stageplaatsen voor jongeren, de visie op Utrecht in 2040, verder te realiseren. Daarnaast blijft de fractie inzetten op verbetering van het OV, meer groen en natuur rond de steden/woonkernen, verbetering van de waterkwaliteit en uitvoering van de Sociale Agenda.

Gerry Nalis volgt Wim Bos op in de fractie. Zij is nu al (buiten)lid van de commissie Mobiliteit, Milieu en Economie, waarbij zij vooral het onderwerp milieu en alternatieve energie voor haar rekening heeft genomen.
Provincie:
Tag(s):