maandag, 23. februari 2009 - 11:28

'Kerken & Landbouw Fryslân' waarschuwt voor negatieve gevolgen schaalvergoting agrarische sector

Bij burgers en predikanten in Friesland moet de problematiek in de agrarische sector onder de aandacht worden gebracht. Dat is een doelstelling van de Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslân. Onder andere via voorlichtingbijeenkomsten zal er gewezen worden op negatieve gevolgen van schaalvergroting en werkdruk voor boerenfamilies.

Prijzen die constant onder druk staan, de toenemende mondialisering en ethische vraagstukken over de productie van voedsel. Dit zijn enkele zaken waar melkveehouders en akkerbouwers dagelijks mee te maken krijgen. De problematiek van de agrariërs is niet altijd goed bekend bij de burgers en ook niet binnen de kerken. Om hier verandering in te brengen, brengt de Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslân een voorlichtingsfolder uit en worden er verschillende informatiesessies voor predikanten en pastores in Friesland georganiseerd.

De Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslân is ontstaan in een periode van veranderingen in de landbouw, die veel spanning binnen de agrarische gezinnen veroorzaakte. In deze periode hebben de toenmalige dienstencentra van de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Hervormde Kerk in samenwerking met de Raad van Kerken een Werkgroep in het leven geroepen. De opdracht was na te denken over de ontstane situatie en pastorale hulp te geven aan de agrarische gezinnen die klem kwamen te zitten. Ook werd er pastorale hulp verleend aan boerengezinnen tijdens de MKZ-crisis in 2001.

„Tegenwoordig spelen de stress van schaalvergroting en de vervreemding van de maatschappij, een kosten/batenverhouding die onder druk staat en het gedwongen moeten stoppen van agrarische bedrijven�, zegt Werkgroep-voorzitter Gerard Venhuizen. „Ook is er een tendens van productie van agrarische gewassen voor biobrandstof die een deel van de boeren voor grote ethische problemen plaatsen. De rol van onze Werkgroep is dus nog niet uitgespeeld�, aldus boerenzoon Venhuizen, die predikant is in Vledder en Nijensleek.

De kerntaken van de Werkgroep zijn het bieden van pastorale ondersteuning aan agrarische gezinnen, bezinning op ethische vraagstukken, adviseren bij erediensten en vieringen waarin de ontmoeting agrariërs-burgers centraal staat en contact houden met de media. De komende tijd worden er vier voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in verschillende plaatsen in de provincie om predikanten en pastores bekend te maken met de problematiek van de landbouwers. De eerste bijeenkomst is gepland op dinsdag 3 maart om 10.00 uur in de kerk van Dronrijp.
Provincie:
Tag(s):