zaterdag, 10. januari 2009 - 0:13

Keuze beste filmpje Snoeproute

Emmeloord

Op donderdag 15 januari vanaf 11.00 uur maakt wethouder Voorberg bekend welk team van het Zuyderzee College het winnende filmpje over de snoeproute in De Zuidert heeft gemaakt.

Een jury beoordeelt welk filmpje het beste in beeld brengt wat het zwerfafvalprobleem is. Daarnaast hebben de scholieren ideeën ingediend over de aanpak van het zwerfafvalprobleem. De jury kiest hieruit het beste idee en de gemeente gaat dat idee toepassen.

De gemeente krijgt regelmatig klachten over zwerfafval op de zogenaamde snoeproute: de routes tussen het Zuyderzee College en de winkels in De Zuidert.

Hier lopen leerlingen dagelijks tussen school en de winkels en laten hun afval achter. De gemeente zoekt onder andere samen met de school naar een oplossing. De gemeente heeft samen met het Zuyderzee College aan de Nagelerweg een project opgezet dat ook gebruikt kan worden voor de andere scholen.

Er zijn zes groepen leerlingen gevormd die een filmpje hebben gemaakt over de snoeproute. De leerlingen hadden ook de opdracht een idee voor een oplossing van het probleem in te dienen.

Op donderdagochtend 15 januari worden de films beoordeeld door een professionele jury bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, Carrefour, politie en de gebiedsregisseur en wordt de beste film en de beste aanpak uitgekozen.

Aansluitend maakt wethouder Voorberg om 11.00 uur aan de leerlingen, pers en overige betrokkenen de beste film en het beste idee bekend.
Provincie:
Tag(s):