woensdag, 18. februari 2009 - 15:01

Kinderopvang in Dordrecht bedreigd

Dordrecht

Bij een kinderopvanglocatie in de wijk Sterrenburg heeft in januari een bedreiging plaatsgevonden aan het adres van de peuterspeelzaal. Dit maakt de politie woensdag 18 februari bekend.

De overkoepelende organisatie waar de peuterspeelzaal onder valt, besloot op 23 januari aangifte te doen. De politie heeft hierna direct een onderzoek ingesteld. Daaruit kon niet worden opgemaakt dat er sprake was van een acuut dreiginggevaar.

Het onderzoek door de recherche heeft tot nu toe nog niet kunnen leiden tot aanhouding van een verdachte. Op 15 januari werd een papiertje op de deur van de peuterspeelzaal geplakt met daarop een bedreiging geschreven. Op 22 januari, een week later, werd eveneens een briefje op de deur geplakt waarin werd terugverwezen naar het eerste briefje, maar waarin geen daadwerkelijke bedreiging werd geuit.

Uit niets bleek dat er sprake was van een directe dreiging. Dit was voor de school alsmede voor de politie in zijn advies een reden om de ouders niet in te lichten over dit incident, omdat dit mogelijk tot onnodige onrust zou kunnen leiden.

Wel was dit voor de school aanleiding om de beveiligingsmaatregelen tegen het licht te houden waarop mede op advies van de buurtagent werd besloten om deze aan te passen. De school heeft inmiddels de ouders op de hoogte gesteld van het incident.
Provincie:
Tag(s):