woensdag, 28. januari 2009 - 13:40

Kinderopvang in Nederland in gesprek over veiligheid

Den Haag

De brancheorganisaties in de kinderopvang gaan in overleg met hun leden intensieve gesprekken voeren over veiligheid binnen de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Dat is de belangrijkste uitkomst van een bijeenkomst van vertegenwoordigende en toezichthoudende partijen in de kinderopvangbranche.

De bijeenkomst vond plaats 26 januari op initiatief van staatssecretaris Dijksma van Onderwijs na het drama in het Belgische Dendermonde. De gebeurtenissen in Dendermonde hebben een verscherpte aandacht voor veiligheid in de kinderopvang tot gevolg.

De deelnemers aan de bijeenkomst, staatssecretaris Dijksma, MOgroep Kinderopvang en Welzijn, BKN, BOInK, VNG, GGD Nederland, en de Inspectie van het Onderwijs, spraken af ervoor te zorgen dat deze aandacht blijft. De veiligheid van kinderen staat in de kinderopvang altijd voorop.

Risicobeperking en het toezicht daarop zijn in Nederland strikt. "Hoewel het niet mogelijk is om elk incident te voorkomen, moeten we wel het maximale doen om kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zo veilig mogelijk te maken," aldus de deelnemers aan de bijeenkomst.

De brancheorganisaties gaan daarom inventariseren wat er op dit moment al gebeurt en welke behoefte er is binnen de branche aan extra inspanningen om de veiligheid van kinderen en leidsters nog beter te garanderen.

Doel is om de alertheid blijvend te waarborgen en na te gaan hoe medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen daarin ondersteund kunnen worden. Staatssecretaris Dijksma zegde toe dit traject te ondersteunen.

De GGD zal daarnaast tijdens de inspecties met ondernemers bespreken hoe zij concreet de veiligheid gewaarborgd hebben. Ook is afgesproken dat er tijdens de inspecties expliciet aandacht wordt besteed aan dreiging van buitenaf.
Provincie:
Tag(s):