maandag, 16. februari 2009 - 13:49

Kinderopvang op de boerderij in opmars

Naast de zorgboerderijen ontstaan er ook steeds meer boerderijen waar kinderen professioneel worden opgevangen. Zo heeft kinderopvang ’t Hummelhûs te Oudehorne door de grote belangstelling op 1 november een tweede vestiging op een boerderij in Oldeholtpade geopend.

De meerwaarde van de kinderopvang op de boerderij is erg duidelijk ten opzichte van de reguliere kinderopvang. Zo krijgen kinderen op de boerderij meer beweging en positieve prikkels door bijvoorbeeld het omgaan met dieren. Veel ouders kiezen dan ook bewust voor de opvang op een boerderij. Dat de kinderen eventueel met vieze kleren thuiskomen, naar dieren ruiken en dat ze verder moeten rijden nemen zij voor lief.

Inmiddels zijn er al 26 kinderdagverblijven over het hele land aangesloten bij de VAK. VAK staat voor Verenigde Agrarische Kinderopvang en biedt een formule aan ondernemers die op de boerderij een kinderopvang willen starten. Deze formule bestaat uit een basistraining voor de ondernemers, een kwaliteitshandboek en een jaarlijks terugkerende trainingen voor ondernemers en personeel.
Provincie:
Tag(s):