vrijdag, 3. juli 2009 - 10:43

Kleinkindonbereikbaar.nl moet persoonsgegevens verwijderen

Utrecht

De website kleinkindonbereikbaar.nl moet alle persoonsgegevens over twee kinderen en hun ouders van die site verwijderen. Dat heeft de voorzieningenrechter vrijdag bepaald in een kort geding dat de ouders tegen de beheerder van de website hadden aangespannen.

Kleindkindonbeikbaar.nl is een website die zich ten doel stelt het contact te herstellen tussen grootouders en kleinkinderen, wanneer zij bijvoorbeeld door ruzie met de ouders hun kleinkinderen niet meer zien. Om dit doel te bereiken worden er zoveel mogelijk persoonsgegevens van de kinderen online geplaatst. Ook de gegevens van de twee kinderen van de eisers en de eisers zelf werden via de website online geplaatst.

De rechter oordeelde dat het plaatsen van de persoonsgegevens van de kinderen en ouders in strijd is met de Europese privacywetgeving en Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wetgeving is van toepassing op de beheerder van de site. De persoonsgegevens zijn buiten medeweten van de ouders en kinderen zonder toestemming gepubliceerd, terwijl er geen noodzaak is om die gegevens te publiceren. De beheerder van de website bevordert hiermee dat ,,op grove wijze inbreuk op de privésfeer van de kleinkinderen en de ouders wordt gemaakt’’, aldus de rechter.

Het verweer van de beheerder dat niet hijzelf, maar de grootouders verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van de gegevens verwierp de rechter, omdat hij zelf de grootouders uitnodigt om gegevens op de website te plaatsen, hoewel hij wist of had kunnen en moeten begrijpen dat de persoonsgegevens van de kleinkinderen en hun ouders daarmee onrechtmatig gepubliceerd zouden worden.
Provincie:
Tag(s):