maandag, 26. januari 2009 - 10:00

Kleinste kans op werk in Groningen bij voortijdig schoolverlaters

Groningen

In Noord- en Zuid-Holland verlaat het hoogste percentage leerlingen het onderwijs voordat zij een startkwalificatie hebben behaald. Juist in deze provincies heeft een groot aandeel voortijdig schoolverlaters geen baan na het verlaten van het onderwijs. In Groningen hebben voortijdig schoolverlaters de kleinste kans op werk.

Een deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs valt uit voordat zij een startkwalificatie, dat wil zeggen een diploma op minimaal havo, vwo of mbo-2 niveau
hebben behaald. Landelijk gebeurde dit in het schooljaar 2006/’07 bij een op de vijfentwintig leerlingen onder de 23 jaar.

In 2005 vond 55 procent van de voortijdig schoolverlaters een baan direct na het schoolverlaten. In Groningen lag dat aandeel aanzienlijk lager, op 49 procent. Ook Limburg, Zuid-Holland, Flevoland, Noord-Holland en Friesland zaten onder het landelijk gemiddelde. Noord-Holland is de provincie waar naar verhouding de meeste leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten. Van de 5,3 procent voortijdig schoolverlaters in Noord-Holland in 2005 had 53 procent een betaalde baan kort na het schooljaar waarin zij het onderwijs verlieten. Voortijdig schoolverlaters uit Zeeland hadden in 2005 de grootste kans op een baan: in deze provincie had 60 procent betaald werk gevonden.
Provincie:
Tag(s):