donderdag, 24. december 2009 - 16:32

Klijnsma haalt 30 miljoen euro naar voren voor werkloosheidsbestrijding

Den Haag

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt, in het kader van de crisismaatregelen, 30 miljoen euro ESF-geld eerder beschikbaar uit de ESF-meerjarenbegroting.

Dit geld zal worden gebruikt om de werkloosheid in Nederland het hoofd te bieden. Het bedrag komt bovenop de 50 miljoen euro die hier al voor is gereserveerd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).
ESF-geld is bedoeld als steun bij het scheppen van meer banen in de Europese Unie. Met het extra geld kunnen gemeenten, UWV Werkbedrijf en opleidings- en ontwikkelingsfondsen van sectoren mensen aan de slag helpen die niet zo makkelijk aan een baan komen.

Klijnsma: 'Juist in deze tijd van groeiende werkloosheid is het belangrijk te investeren in het weer aan het werk helpen van mensen. Dit is vooral een steun in de rug van mensen die al een hele tijd geen werk hebben of hebben gevonden. We hebben na de crisis namelijk iedereen hard nodig.'
Provincie:
Tag(s):