woensdag, 20. mei 2009 - 17:29

Klink laat gebruik isoleercel onderzoeken

Den Haag

’Onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken wat de omstandigheden zijn waaronder separaties in GGZ-instellingen plaatsvinden’. Dat schreef minister Klink dinsdag 19 mei in een brief aan de Tweede Kamer.

Een onafhankelijk onderzoeksinstituut gaat onderzoeken wanneer instellingen overgaan tot separatie en of ze dit melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Daarnaast wil Klink met het onderzoek inzicht krijgen in de aard, de duur en de omvang van dwangtoepassing.

Cijfers
Uit cijfers van april 2009 van de IGZ blijkt dat in de GGZ 5 patiënten langer dan 3 maanden continu in afzondering of separatie zitten. Klink benadrukt dat dit nog steeds 5 te veel zijn, maar dat het wel gaat om patiënten met zeer ernstige stoornissen. Eerder gaf hij al aan dat hij separatie als een uiterst redmiddel beschouwt.

Maatregelen
Het onderzoek naar het gebruik van isoleercellen is een van de maatregelen die Klink neemt om de toepassing van dwang en drang terug te dringen. Hij gaat onder meer bij GGZ-instellingen het belang van halvering van separaties benadrukken en veldbijeenkomsten organiseren om ‘best practices’ te delen.

De IGZ gaat alle GGZ-instellingen vragen een plan van aanpak op te stellen voor elke opnameafdeling, waarin concrete doelstellingen en verantwoordelijkheden in vastgelegd worden. Daarnaast houdt de IGZ toezicht op inspanningen van instellingen om dwangmaatregelen terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):