zondag, 17. mei 2009 - 10:35

Klink wil scherpere veiligheidsnormen in ziekenhuizen

Den Haag

Ziekenhuizen moeten voor 1 september 2009 aan VWS en aan de Inspectie laten weten met welke veiligheidsnormen zij gaan werken. Minister Klink vindt lacunes in veiligheidsnormen niet langer acceptabel, zo liet hij weten in een brief aan vier veldpartijen, waaronder de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten.

‘Nog dagelijks lopen patiënten onnodig schade op’, schrijft de minister. ‘Schade die voorkomen had kunnen worden, zeker daar waar veldnormen voorhanden zijn en voor zorgprofessionals klip en klaar duidelijk is wat wel en niet kan.’

Als voorbeeld noemt Klink het handen wassen, ‘al sinds jaar en dag een vanzelfsprekendheid om het risico op infecties te verminderen.’ Toch is bekend dat niet iedereen zich aan die regel houdt. Daarnaast staan, aldus de minister, niet voor alle riskante ingrepen of behandelingen, en voor sommige vormen van zorgverlening, duidelijke normen op papier.

Klink roept de veldpartijen op om voor 1 september 2009 een overzicht aan te leveren bij hem en bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van een eerste set van (vanzelfsprekende) veiligheidsnormen. Voor 1 oktober moeten ze vervolgens aangeven hoe zij deze normenset de komende jaren gaan uitbreiden.
Provincie:
Tag(s):