maandag, 13. juli 2009 - 11:31

Klokkenluiders worden beter beschermd en ondersteund

Den Haag

Klokkenluiders bij de rijksoverheid, de politie en defensie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon.

Klokkenluiders die willen procederen tegen hun organisatie krijgen een tegemoetkoming in hun proceskosten. Er komt een onafhankelijke instantie die klokkenluiders gaat ondersteunen.

Vandaag hebben minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris De Vries van Defensie met de vakbonden overeenstemming bereikt over deze verbeterde klokkenluidersregeling.

De klokkenluider kan voortaan kiezen tussen het openlijk melden in de organisatie of een vertrouwelijke melding bij een vertrouwenspersoon. In de nieuwe regeling wordt ook duidelijk gemaakt wat wordt verstaan onder (verboden) benadeling als gevolg van een melding.

Klokkenluiders die tegen een vermeende benadeling willen procederen, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de proceskosten. Als de klokkenluider in het gelijk wordt gesteld, worden bovendien de gemaakte proceskosten (met een plafond) vergoed. De bescherming geldt voortaan ook bij een melding van kleinere zaken of een melding over andere organisaties. Ook ex-ambtenaren kunnen nog gedurende twee jaar na beëindiging van hun werk een melding doen.

Het kabinet zal zo snel mogelijk een Advies- en verwijspunt klokkenluiden oprichten. Klokkenluiders uit zowel de markt als de overheid kunnen bij dit advies- en verwijspunt terecht voor informatie, raad en doorverwijzing. De Britse organisatie ‘Public Concern at work’ dient daarbij als voorbeeld.
Provincie:
Tag(s):