donderdag, 15. oktober 2009 - 21:17

Koloniale archieven terug naar Suriname

Den Haag

De komende zeven jaar keert 800 meter archief terug naar Suriname. Het gaat om koloniale archieven daterend van 1667 tot 1975, het jaar dat Suriname onafhankelijk werd. Naast volkstellingen bevatten de archieven onder meer stukken over de troepenmacht in Suriname en het slavernijverleden.

Minister Plasterk, staatssecretaris Timmermans en de Surinaamse minister Hassankhan van Binnenlandse Zaken hebben donderdag een plan van aanpak voor de uitvoering hiervan ondertekend. "Het is voor Suriname én voor Nederland van het grootste belang dat het complete boek van onze geschiedenis, inclusief de zwarte pagina's daarin, wordt ontsloten en goed wordt beheerd. Daarom is dit een belangrijke stap," aldus minister Plasterk.

Suriname is altijd eigenaar van de archiefcollectie gebleven, maar Nederland is mede verantwoordelijk voor het goede beheer van de archieven. Door de lange bewaring onder tropische omstandigheden was de fysieke conditie van het materiaal echter ernstig achteruitgegaan en zijn de stukken in 1916, 1930, 1975 en 1977 verscheept naar het toenmalige Rijksarchief (thans Nationaal Archief) in Den Haag.

De Surinaamse archieven behoren tot het gemeenschappelijk erfgoed van Suriname en Nederland. De stukken vertellen het verhaal van een ruim drie-eeuwen durende relatie en zijn straks zowel in Suriname als in Nederland beschikbaar. De komende jaren gaat het Nationaal Archief alle honderden meters digitaliseren en waar nodig conserveren. Zo blijft alle informatie in Nederland beschikbaar voor onderzoek en kan het kwetsbare materiaal in Suriname worden ontzien. Minister Plasterk en staatssecretaris Timmermans stellen hiervoor allebei 1 miljoen euro beschikbaar.

Vocht, verzuring, inktvraat en insecten hebben de stukken aangetast. Uit een schade-inventarisatie blijkt dat ongeveer 30 procent van de archiefstukken dusdanig beschadigd is dat regulier gebruik niet mogelijk is. Na conservering en digitalisering van het materiaal, gaan de originelen retour naar het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief in Suriname, dat komend voorjaar wordt geopend. Het nieuwe gebouw, goed getraind personeel en moderne archiefwetgeving maken het mogelijk om het terugkerende archief goed te beheren.
Provincie:
Tag(s):