woensdag, 2. september 2009 - 22:49

Komst hooligans naar strandfeest was bekend binnen korps

Rotterdam

Binnen het Rotterdamse politiekorps was het op 21 augustus al bekend dat er hooligans naar het strandfeest in Hoek van Holland zouden komen maar deze informatie is niet doorgegeven aan de korpsleiding en aan de districtsleiding van het district Waterweg Noord. Dat concludeert een onderzoeksteam van de politie Midden- en West-Brabant.

‘Binnen de Regionale Informatie Organisatie (RIO) was op 21 augustus 2009 informatie beschikbaar over de komst van een grote groep hooligans naar het strandfeest in Hoek van Holland. Deze informatie is aan de chef van dienst en andere relevante operationele onderdelen zoals de regionale ondersteuningsgroep (ROG) en de Voetbaleenheid (VBE) binnen het korps verstrekt. Deze informatie is door de chef van dienst gedeeld met de algemeen commandant van de regeling. Deze informatie is niet doorgegeven aan de districtsleiding van het district Waterweg Noord noch aan de korpsleiding. De verstrekte informatie is echter zowel op vrijdag 21 augustus als op zaterdag 22 augustus 2009 onvoldoende op waarde geschat en —alhoewel de informatie daar zonder aanleiding toe gaf- niet vertaald naar solide opschaling van medewerkers en aanpassing van de gekozen commandostructuur voor deze regeling. Ook signalen vanuit het operationele veld over de aanwezigheid van hooligans vlak voor en tijdens het evenement hebben niet tot een adequate reactie van de algemeen commandant geleid’, zo staat in de brief van korpschef Dick Schouten van Midden- en West-Brabant aan de Rotterdamse korpschef Aad Meijboom.

C2000 en mobiel telefoonverkeer kort overbelast
C2000, het communicatiesysteem van de hulpverleners werkte niet optimaal. Dat blijkt ook uit het onderzoek van de politie naar de gang van zaken tijdens het strandfeest in Hoek van Holland.

In de brief van korpschef Dick Schouten aan korpschef Aad Meijboom schrijft Schouten verder: ‘Vanaf het moment dat er wordt geschoten op het terrein, is het verbindingssysteem C2000 gedurende korte tijd overbelast geweest. Ook is er tijdelijk geen mobiel telefoonverkeer mogelijk geweest tussen collega's. Dit zorgt voor een fors gebrek aan informatie en overzicht bij zowel de uitvoerende politiemedewerkers op en rond het evenemententerrein als bij de commandanten in de commandowagen. Ook eerder op de dag werkte C2000 niet optimaal.’
Provincie:
Tag(s):