vrijdag, 24. april 2009 - 15:43

Koninginnedag: veilig feesten op het water

Amsterdam

Op de Amsterdamse binnenwateren is het op Koninginnedag extra druk met varende feestgangers. Daarom hebben de politie en de gemeente Amsterdam een aantal vaarroutes, verkeersmaatregelen en spelregels ingesteld.

Deze maatregelen moeten de veiligheid op het water vergroten en de overlast beperken, Zodat het voor iedereen een feestelijke dag blijft. Tegen excessen op het gebied van alcoholgebruik en geluidsoverlast zal worden opgetreden. Bijvoorbeeld door inbeslagname van alcoholhoudende dranken en/of geluidsinstallaties.

Vorig jaar stagneerde het waterverkeer op een aantal plaatsen in de stad. Hierdoor ontstonden onveilige situaties voor met name kleine bootjes. Door aanvaringen zijn een aantal mensen te water geraakt en zijn drie boten gezonken.

Door het instellen van de vaarroutes en éénrichtingsverkeer in een paar grachten zal het verkeer beter kunnen doorstromen. De Prinsengracht en het Rokin zijn niet toegankelijk voor boten langer dan tien meter.

Ruim 20 boten van verschillende diensten zorgen op 30 april voor toezicht en handhaving op het water. Het waterteam van politie Amsterdam-Amstelland en de nautische buitendienst van de Dienst Binnenwaterbeheer krijgen op die dag versterking.

De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD), waterteams van de politie en reddingsbrigades uit de regio stellen hiervoor ook mensen en boten beschikbaar.

De Dienst Binnenwaterbeheer informeert iedereen die in het bezit is van een Binnenhavengeldvignet 2009. Per post ontvangen zij de spelregels die op 30 april gelden op het water en een vaarroutekaart. De informatie staat ook op de site van de Dienst Binnenwaterbeheer.
Provincie:
Tag(s):