vrijdag, 30. januari 2009 - 9:23

Korpsen bundelen krachten in Bovenregionale Recherche

Utrecht

Woensdag 28 januari vond de kick-off plaats van de Bovenregionale Recherche Midden Nederland. In het interregionale samenwerkingsverband werken de politiekorpsen van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht nauw samen om een forse impuls te geven aan de bestrijding van de criminaliteit.

Vanaf 1 januari 2009 bundelen de drie korpsen hun krachten om criminelen die in meerdere regio’s actief zijn harder aan te pakken. Het bovenregionaal rechercheteam heeft de ambitie om in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie nieuwe wegen te bewandelen om de criminaliteit innovatiever en intelligenter aan te pakken. De samenwerking betreft misdrijven als ramkraken, bedrijfsovervallen, woninginbraken, fraude, skimmen en gewelddadige overvallen.

De Bovenregionale Recherche Midden Nederland is in opdracht van de ministers van BZK en Justitie opgericht en vormt het zevende samenwerkingsverband op dit gebied in Nederland. Het landelijke Bovenregionaal Recherche Overleg besluit welke onderzoeken worden opgepakt en wijst onderzoeken toe aan een van de zeven bovenregionale rechercheteams.
Provincie:
Tag(s):