dinsdag, 21. april 2009 - 9:54

Kosten Noordwesttangent hoger dan verwacht

Leeuwarden

De Noordwesttangent, de weg aan de westkant langs Leeuwarden, gaat duurder uitvallen dan verwacht. Oorzaken hiervoor zijn onder andere de grote hoeveelheden vrijkomende zoute grond ca. 300.000 m³ waardoor de kosten toenemen met €3,2 miljoen.

Daarnaast zijn de ramingen voor de autotunnels op verkeerde uitgangspunten gebaseerd en wordt het werk later uitgevoerd. De meerkosten hiervoor zijn €6 miljoen. De maximale meerkosten komen uit op €18,1 miljoen. Het college van Gedeputeerde Staten beraadt zich op de mogelijkheden voor kostenreductie.
Provincie:
Tag(s):