maandag, 29. juni 2009 - 18:42

Krant uit 1814 verder op internet

Den Haag

Staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) neemt woensdag 1 juli de laatste papieren versies van de Staatscourant, het Staatsblad, en het Tractatenblad in ontvangst.

De Staatscourant verscheen dagelijks in druk vanaf 1814. Vanaf 1 juli treedt de Wet elektronische bekendmaking in werking en zal Rijksregelgeving uitsluitend nog worden gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Het redactionele deel van de vroegere Staatscourant wordt door Sdu Uitgevers met een wekelijkse krant, een dagelijkse nieuwsbrief en online informatie onder de nieuwe naam SC (zie www.sconline.nl) voortgezet.

Ook gemeente, provincie, waterschap en publiekrechtelijke organisatie (SER, bedrijfs- en productschappen) kunnen vanaf 1 juli volstaan met het bekendmaken van nieuwe regelgeving op internet. Dit hoeft niet ook nog in een papieren uitgave. Het is de bedoeling dat bekendmaking van decentrale regelgeving via internet over een aantal jaren verplicht wordt.
Categorie:
Tag(s):