woensdag, 11. maart 2009 - 11:04

Kredietcrisis van invloed op gebruik OV

Openbaar vervoerbedrijf Connexxion heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de invloed van de financiële crisis op het gebruik van het openbaar vervoer. Van de respondenten die aangeven dat de crisis invloed heeft op de financiële situatie, geeft het merendeel aan meer gebruik te maken of zullen gaan maken van het openbaar vervoer.

In het onderzoek dat in januari is uitgevoerd door Intomart GfK is onderzocht of de kredietcrisis invloed heeft op de financiële situatie van het huishouden. 507 respondenten uit het online panel beantwoordden de vraag of men van plan is te bezuinigen en zo ja, waarop.

Van alle respondenten die ondervraagd zijn, geeft bijna zeven procent aan nu al meer gebruik van het openbaar vervoer te maken vanwege de financiële crisis. Tien procent zegt in 2009 nog meer gebruik van het OV te zullen gaan maken, waarbij de bus en de trein het meest populair zijn. Met name mannen geven aan vaker met het OV te gaan reizen.
Provincie:
Tag(s):