maandag, 25. mei 2009 - 17:20

Kredietmogelijkheden Flevolandse bedrijven

Urk

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland heeft in een notitie een overzicht opgesteld van de kredietmogelijkheden en andere faciliteiten waar Flevolandse MKB-ondernemingen een beroep op kunnen doen. In de notitie die te vinden is op de website van de gemeente Urk worden de verschillende mogelijkheden op een rij gezet. Het gaat om ondersteuningsregelingen vanuit de provincie Flevoland, het rijk en de Europese Commissie die bedrijven kunnen helpen de economische recessie te lijf te gaan.

Voor een aantal regelingen geldt dat de voorwaarden zijn verruimd, bijvoorbeeld de Borgstellingregeling MKB-bedrijven. Ook wordt ingegaan op specifieke Flevolandse regelingen, faciliteiten en projecten die nu relevant kunnen zijn voor Flevolandse ondernemingen met financieringsbehoeften. De genoemde regelingen, faciliteiten en projecten hebben niet het karakter van kredietverlening. Zeker nu de banken op het punt van kredietverlening terughoudend zijn, kan dit interessant zijn voor bedrijven. In de notitie worden overige maatregelen opgesomd die recent door het Rijk en de Europese Commissie zijn getroffen om het bedrijfsleven tegemoet te komen in verband met de kredietcrisis.
Provincie:
Tag(s):