maandag, 16. februari 2009 - 19:03

Kristal maakt hart Zuidbroek multifunctioneel

Apeldoorn

Na een positief advies van de welstandscommissie ziet het er rooskleurig uit voor het Kristal. Dit bijzondere, multifunctionele centrum vormt straks het bruisende hart van de nieuwe wijk Zuidbroek. Dé plek waar jong en oud elkaar ontmoet.

De welstandscommissie heeft het gewijzigde ontwerp unaniem positief beoordeeld. Volgens de commissie vindt het huidige ontwerp, onder andere door bezuinigingen, zijn kracht in het ‘gewone’. Hierdoor is Kristal beter in lijn met de interne functies en wellicht zelfs mooier dan het oorspronkelijke ontwerp. De bouwaanvraag is inmiddels ingediend. Er wordt naar gestreefd om in het vierde kwartaal van 2009 te starten met de bouw.

Het bijzondere aan Kristal is het unieke karakter en de samenwerking tussen partijen onderling. Het is het eerste centrum waar wonen én zorg, onderwijs, kinderopvang, revalidatie, gezondheidszorg, maar ook een supermarkt en een restaurant samenkomen onder één dak, centraal in de wijk. Onderwijs vormt één van de belangrijkste onderdelen, met zowel openbaar en christelijk basisonderwijs als speciaal onderwijs.

Samenwerking op dit niveau is uniek in Nederland. Verder worden er zo’n 100 zorgappartementen gebouwd, die woningcorporatie De Woonmensen gaat verhuren.

Naast het multifunctionele karakter speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zowel op het gebied van architectuur als materiaal wordt het een eerlijke accommodatie. Zo wordt het Kristal aangesloten op het nieuwe warmtenet in Zuidbroek. De warmte is grotendeels afkomstig van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De groene daken van Kristal zorgen voor hemelwateropvang en zo min mogelijk warmteverlies. De houten constructie is niet alleen duurzaam, maar zorgt ook voor een warme uitstraling.

Binnenkort is er op www.virtueelapeldoorn.nl een 3D-voorstelling van het toekomstige ontmoetingscentrum van Zuidbroek te bekijken.
Provincie:
Tag(s):