vrijdag, 22. mei 2009 - 9:32

Kwaliteit kinderdag-verblijven opnieuw gedaald

Amsterdam

De pedagogische kwaliteit van de opvang in Nederlandse kinderdagverblijven is opnieuw gedaald, zo blijkt uit een landelijke meting van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO).

Bij de meting in 2008 zijn de vaardigheden van pedagogisch medewerkers in de omgang met de kinderen voor het eerst gedetailleerd in beeld gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat de meest basale vaardigheden van de pedagogisch medewerkers (sensitief reageren op kinderen, hen respectvol behandelen en duidelijke regels en grenzen stellen), over het algemeen voldoende tot goed zijn.

Minder goed is het gesteld met de pedagogische vaardigheden die vereist zijn om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen (praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, en het bevorderen van positieve relaties tussen de kinderen); hierover beschikken de meeste pedagogisch medewerkers in onvoldoende mate. In babygroepen blijkt de kwaliteit van de omgang tussen pedagogisch medewerkers en kinderen lager dan in groepen met oudere kinderen.
Provincie:
Tag(s):