donderdag, 24. september 2009 - 21:42

KWF wil accijnsverhoging op tabak

Amsterdam

KWF Kankerbestrijding pleit voor een accijnsverhoging op tabaksproducten met minimaal 10%. Een dergelijke accijnsverhoging is het meest (kosten)effectieve middel om het tabaksgebruik onder de Nederlandse bevolking te verlagen, volgens de gezondheidsorganisatie.

Op termijn zal daardoor het aantal mensen dat kanker krijgt dalen. Een verhoging van de accijnzen met 50 cent (10%) op tabaksproducten levert de overheid zo’n 200 miljoen euro extra financiële ruimte op. Desondanks is deze verhoging niet opgenomen in het belastingplan 2010.

Vooral groepen zoals jongeren en mensen uit lage inkomensgroepen, twee groepen die het speerpunt vormen in het gezondheidsbeleid van het huidige kabinet, zullen minder gaan roken na een accijnsverhoging. Voor jongeren maakt een hoge prijs van tabaksartikelen het product minder aantrekkelijk. De kans is groot dat ze daarom niet beginnen met roken of eerder stoppen.

Internationaal onderzoek laat zien dat gezondheidsverschillen tussen mensen uit de hogere en lagere inkomensgroepen grotendeels veroorzaakt worden door tabaksgebruik. Eén pakje sigaretten (A-merk) per dag roken kost bijna € 1.700- per jaar. Rokers uit lage inkomensgroepen zullen bij een hoge prijs van tabaksartikelen minder gaan roken of zelfs stoppen met roken. Een verhoging van 50 cent (voor een effect op het tabaksgebruik dient de verhoging minimaal 10% zijn) levert de schatkist zo’n 200 miljoen euro extra financiële ruimte op. Met de accijnsverhoging wordt tegelijkertijd een ander doel van het kabinet bereikt: minder rokers!
Provincie:
Tag(s):