maandag, 15. juni 2009 - 21:36

Laagopgeleide 45+ers aan de slag dankzij Limburg aan het Werk

Roermond

De Limburgse Werkgevers Vereniging is samen met ProfCore op 1 april 2008 gestart met een offensief om vacatures in te vullen door meer werklozen in te schakelen in het arbeidsproces. Hiertoe is Limburg aan het Werk b.v. opgericht. Limburg aan het Werk richt zich op werkloze 45+-ers en streeft ernaar deze te plaatsen op openstaande vacatures bij bedrijven. Inmiddels zijn 40 mensen aan werk geholpen, zo meldt LWV.

Limburg aan het Werk selecteert in nauwe samenwerking met het UWV geschikte kandidaten. Bij gebleken geschiktheid wordt deze mensen een jaarcontract aangeboden door Limburg aan het Werk en worden ze gedetacheerd bij een bedrijf. Voordat de werknemers echt aan de slag gaan, doorlopen ze een intensief opleidingstraject opdat ze met voldoende kennis en vaardigheden aan de slag kunnen. Gedurende het hele traject vindt er een intensieve begeleiding plaats door een coach. Na 1 jaar stromen de werknemers in bij individuele werkgevers.

De ambitie van Limburg aan het Werk was om in het eerste jaar 35 personen aan het werk te helpen. Door het succes dat het afgelopen jaar behaald is, is besloten het project voort te zetten. De doelstelling is nu om tot en met 2012 ten minste 115 vacatures op deze manier in te vullen.
Provincie:
Tag(s):