vrijdag, 10. juli 2009 - 19:23

Langdurig gedoogde bewoners recreatiewoningen mogen blijven

Amsterdam

Gemeenten worden verplicht een ontheffing te verlenen aan langdurig ‘gedoogde’ onrechtmatige bewoners van recreatiewoningen. De ministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.

Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om definitief duidelijkheid voor betrokkenen te creëren. De Wet ontheffing onrechtmatige bewoning recreatiewoningen zal gelden voor mensen die uiterlijk op 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning zijn getrokken en daar sindsdien onafgebroken hebben gewoond. Voorwaarde is wel dat zij nooit door hun gemeente op die bewoning zijn aangesproken. Ook mag bewoning niet in strijd zijn met de milieuwetgeving.
Categorie:
Tag(s):