maandag, 23. februari 2009 - 19:37

'langdurig werklozen inschakelen bij nieuwbouw SOZAWE'

Groningen

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad steunt het collegevoorstel om de dienst SOZAWE te huisvesten in een nieuw gebouw bij het station Europapark. De partij heeft daarbij wel als voorwaarde dat de gemeente bij de aanbesteding de bouwer verplicht arbeids- en werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen voor langdurig werklozen.

Agnes Schlebusch: 'De komende jaren zal het erg moeilijk worden voor langdurig werklozen om een baan te vinden. Een steuntje in de rug is zeer welkom." Voor raadslid Agnes Schlebusch is verbouwen van de 'Zwarte Doos' aan de Eendrachtskade geen reële mogelijkheid. 'Dat wordt duurder, dat levert een slechter gebouw op en dat betekent drie jaar lang noodhuisvesting en dus slechtere dienstverlening'.

De SP wil dat de gemeente de nieuwbouw van SOZAWE als voorbeeldproject gebruikt voor het verplicht inschakelen van langdurig werklozen. Schlebusch: 'Een aantal gemeenten als Rotterdam, Tilburg, Dordrecht en Maastricht werkt al op deze manier. Bij grote aanbestedingen wordt daar vastgelegd dat het bedrijf langdurig werklozen in dienst moet nemen of leerwerkplekken beschikbaar moet stellen. De ervaringen van de gemeenten die op deze manier werken zijn erg positief. De SP wil dat Groningen hun voorbeeld volgt, en de nieuwbouw van SOZAWE kan daarbij bij uitstek als voorbeeld dienen. De komende jaren zal het erg moeilijk worden voor langdurig werklozen om een baan te vinden. Een steuntje in de rug is zeer welkom.'

De SP-fractie werkt haar ideeën voor het inzetten van langdurig werklozen bij grote gemeentelijk projecten de komende tijd uit, en zal ze in de vorm van een initiatiefvoorstel presenteren.
Provincie:
Tag(s):