woensdag, 6. mei 2009 - 19:07

Lange Frans wijst jongeren op doorleren

Oosterhout

Op dinsdag 12 mei a.s. is er voor alle jongeren van 16 t/m 20 jaar uit de gemeente Oosterhout een gratis optreden van Lange Frans in de Bussel. Het optreden is een initiatief van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Oosterhout. Op deze manier wil de gemeente zo veel mogelijk jongeren en met name eindexamenkandidaten bereiken, om ze te kunnen wijzen op het belang van verder leren.

Mede ten gevolge van de financiële crisis vragen jongeren in toenemende mate een bijstandsuitkering aan. Wethouder Carla Bode: “we gaan de jongeren meegeven dat ze zeker nu beter langer op school kunnen blijven. Daarnaast hopen we ook vroegtijdige schoolverlaters te kunnen stimuleren weer naar school te gaan. Want we willen natuurlijk niet dat jongeren in de bijstand terecht komen�.

Als jongeren langer doorleren, snijdt het mes aan meerdere kanten. Zij vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt en ook de druk op de arbeidsmarkt neemt af als jongeren later instromen. Daarnaast hoeven er minder bijstandsuitkeringen te worden verstrekt.
Provincie:
Tag(s):