dinsdag, 14. juli 2009 - 15:42

Lastenbesparing door BTW-maatregel

Den Haag

Ondernemers kunnen dit jaar voor 9 miljoen euro aan administratieve lasten besparen. Zij kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om elk kwartaal btw te betalen in plaats van elke maand. Het Rijk heeft deze btw-maatregel ingevoerd om de liquiditeit van ondernemers te verbeteren tijdens de economische crisis.

De belastingdienst heeft in totaal 211.000 ondernemers aangeschreven om hen te wijzen op de nieuwe btw maatregel. Circa 55.000 ondernemers hebben aangegeven gebruik te willen maken van de regel, die per 1 juli is ingegaan. Door de belastingaangifte uit te stellen profiteert de ondernemer van rentevoordeel.

Bovendien gaan de administratieve lasten omlaag, aangezien de ondernemer nog maar vier keer per jaar aangifte hoeft te doen in plaats van maandelijks. Heemskerk verwacht dat de administratieve lasten door de maatregel per saldo met 18 miljoen euro per jaar dalen.

Centraal Bureau voor de Statistiek De btw-maatregel heeft volgens de staatssecretaris ook gevolgen voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau verwerkt gegevens uit de btw-aangiften in statistieken over bijvoorbeeld economische groei en ontwikkelingen in de bouwnijverheid en internationale handel.

Doordat relatief veel bedrijven in de bouwnijverheid en internationale handel hebben aangegeven per kwartaal aangifte te willen doen, zijn de maandelijkse cijfers niet representatief voor de hele sector. Het CBS gaat daarom elke maand bij 7.700 bedrijven in de bouwnijverheid en bij 2300 bedrijven in de internationale handel vragen stellen over de omzet.
Categorie:
Tag(s):