woensdag, 14. januari 2009 - 11:30

Leden Abvakabo FNV verwerpen akkoord cao voortgezet onderwijs

Groningen

Een meerderheid van de leden van Abvakabo FNV, die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, heeft het akkoord over de cao voortgezet onderwijs verworpen. Het feit dat werkgevers een goede aanpak van de werkdruk middels een bonus kunnen afkopen, gaf voor het merendeel de doorslag om tegen het akkoord te stemmen.

De kritiek van de achterban van Abvakabo FNV spitst zich toe op de verder toegenomen ongelijkheid in inkomensontwikkeling tussen leraren en onderwijsondersteunend personeel.

Afspraken over onder meer loonsverhoging en de mogelijkheid voor onderwijsondersteunend personeel om door te stromen naar hogere functies, werden bij de ledenraadpleging als positief ervaren.

Leraren, die afzien van een individuele aanpak van werkdruk, krijgen volgens het akkoord over de cao voortgezet onderwijs een jaarlijkse bonus van maximaal achthonderd euro. Direct na het sluiten van dit akkoord gaf Abvakabo FNV al aan deze afspraak onevenwichtig te vinden.
Provincie:
Tag(s):