dinsdag, 10. maart 2009 - 22:08

Leerlingen lopen modeshow in vuilnis

Emmen

Voorafgaand aan de raadscommissievergadering Wonen & Ruimte presenteerden ruim 50 basisschoolleerlingen in het gemeentehuis van Emmen hun onderwijsproject Afval. De kinderen liepen maandagavond een modeshow met zelfgemaakte kleding van afval en zongen een afvallied. Aan het eind van de presentatie boden de kinderen de commissievoorzitter en wethouder Holman een kunstwerk van afval aan.

De afgelopen weken hebben in totaal twaalf basisscholen uit de gemeente Emmen aan het project deelgenomen. De kinderen hebben een speciaal lespakket gehad en konden meedoen met de zwerfvuilinzamelactie ‘Emmen Schoon’. Ook zijn ze naar de milieustraat van Area Reiniging gegaan.

Het IVN Consulentschap Drenthe heeft het afvalproject ontwikkeld voor de basisscholen in de gemeente Emmen die deelnemen aan het Scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie (NME). Het project richt zich vooral op huishoudelijk afval en zwerfvuil. Thema’s die aan de orde kwamen, zijn het voorkomen, hergebruiken, verbranden en storten van afval.

De gemeente Emmen wil investeren in een duurzaam natuur- en milieubewustzijn. Daarom werkt zij binnen het Scholennetwerk NME sinds 2002 samen met het IVN, een landelijke organisatie voor natuur- en milieueducatie. Het IVN Consulentschap Drenthe ontwikkelt lespakketten voor basisscholen in Emmen die deelnemen aan het Scholennetwerk. Docenten maken tijdens nascholingsmiddagen kennis met de nieuwe lespakketten en gaan daarna met de kinderen aan de slag. Niet alleen in de klas, maar juist ook buiten om de natuur echt te beleven en te ontdekken. Doel is kinderen te interesseren voor de natuur en hun omgeving zodat ze de noodzaak voor instandhouding en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving inzien.
Provincie:
Tag(s):