vrijdag, 6. maart 2009 - 9:28

Leeuwarden boekt positief resultaat van € 8,3 miljoen

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft het boekjaar 2008 afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 8,3 miljoen. Eind 2008 werd er nog van uitgegaan dat de boeken zouden worden afgesloten met een positief resultaat van € 1,8 miljoen.

Belangrijkste oorzaken van het meevallende resultaat zijn:
• vertragingen bij de investeringen
• lage rentestand
• hogere bijdrage van het Rijk uit het gemeentefonds
• meevallers bij de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Bij de vaststelling van de jaarrekening later dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over de bestemming van het positieve rekeningresultaat.
Provincie:
Tag(s):