vrijdag, 9. januari 2009 - 18:47

Leeuwarden dreigt 3,7 miljoen voor zorg aan dak- en thuislozen kwijt te raken

Leeuwarden

Met het huidige voorstel voor maatschappelijke opvang in Fryslân dreigt Leeuwarden als centrumgemeente 3,7 miljoen euro kwijt te raken. Uit het huidige voorstel, dat op 8 januari werd gepresenteerd door Onderzoeksbureau Cebeon, krijgt Leeuwarden een reductie van 29 % voor de rijksbijdrage 2010 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Van de Landelijke 43 centrumgemeenten gaan er 27 op achteruit. Van de gemeenten die er geld bij krijgen gaan de grootste bedragen naar Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. De G4 gaan er gezamenlijk 18,4 miljoen op vooruit. In het Noorden gaat alleen Groningen er 1,9 miljoen op vooruit. De provincie Drenthe gaat er 1,2 miljoen op achteruit. Er is geen gemeente die er zoveel op achteruit gaat als Leeuwarden.

De reden dat Leeuwarden zoveel minder zal ontvangen hangt samen met veranderingen in de Algeme Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De maatschappelijke opvang in Fryslân is er sinds 2003 in geslaagd een groot deel van zijn ondersteuning aan cliënten gefinancierd te krijgen via de AWBZ.
Provincie:
Tag(s):