dinsdag, 21. april 2009 - 21:11

Lelystad zoekt veteranen

Lelystad

De gemeente Lelystad wil op zaterdag 27 juni in het kader van de Nederlandse Veteranendag vanuit de lokale samenleving haar respect, waardering en erkenning tonen aan hen die zich hebben ingezet voor vrede en vrijheid.

Ons land kent sinds enkele jaren een Nederlandse Veteranendag. Daarin wordt aandacht besteed aan hen die dienst deden in de Nederlandse strijdkrachten tijdens oorlogshandelingen in met name de Tweede Wereldoorlog, Nederlands Indië, Korea en Nieuw Guinea en die vredestaken hebben vervuld in NATO of UNO verband in onder meer Libanon, Cambodja, de Sinai-woestijn, Bosnië, Kroatië, Kosovo, Irak en Afghanistan.

Het gaat daarbij tevens om hen die deel uitmaakten van de Binnenlandse Strijdkrachten tijdens de bezettingsjaren, om militair personeel dat op Curaçao heeft moeten optreden bij de onlusten in de zestiger jaren, luchtmachtpersoneel dat in Italië gelegerd werd tijdens de Joegoslavië crisis, militair personeel dat in Turkije werd gelegerd als begeleiding van de Patrioteenheid tijdens de Golfoorlog, militair personeel dat aan boord van marineschepen dienst deed in en nabij de Rode Zee, de Golf van Aden, op het geallieerde hoofdkwartier in Saoedi-Arabië en voor de kust van West-Afrika.

Zij die als militair veteraan in Lelystad woonachtig zijn, nodigt de gemeente van harte uit om zich voor dit evenement aan te melden. Dat kan via e-mail veteranen@lelystad.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en militair verleden (korte aanduiding). Het kan tevens schriftelijk, gericht aan Gemeente Lelystad, Afdeling Communicatie, Postbus 91, 8200 AB Lelystad met een korte beschrijving van het militair verleden en onder vermelding 'Nederlandse Veteranendag'.
Provincie:
Tag(s):