vrijdag, 3. juli 2009 - 15:52

Licht op groen voor elektrisch rijden

Den Haag

Nederland moet dé internationale proeftuin worden voor elektrisch rijden. In een plan van aanpak trekt het kabinet hiervoor 65 miljoen euro uit. Dit heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt.

Uitgangspunt is dat al volgend jaar elektrische auto’s financieel een flink stuk concurrerender worden, de eerste praktische barrières geslecht zijn en de eerste stappen voor een gestandaardiseerd laadsysteem zijn genomen.

Nederland is bij uitstek geschikt voor elektrisch rijden door de korte afstanden, vlakke wegen en een goede stroomvoorziening. Ook zijn vele vooraanstaande toeleveranciers van elektrische auto’s Nederlandse bedrijven.

Om die uitgangspositie ten volle te benutten wordt Nederland een proeftuin voor elektrisch rijden. Zo kan de marktintroductie van elektrische auto’s hier worden versneld.

Om dit te bereiken heeft het kabinet op voorstel van ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Van der Hoeven (Economische Zaken), een plan van aanpak opgesteld. Het uitgangspunt van het kabinet is dat de overheid de markt faciliteert en stimuleert en niet forceert. De hoofdpunten van de aanpak zijn:

Subsidie voor praktijktesten
-Gemiddeld 8.000 euro subsidie/fiscale faciliteiten op de aanschaf van elektrische auto’s door bedrijven
-20% voordeel door fiscale faciliteiten op investeringen in laadinfrastructuur
Financiële impuls voor investeringen van de Nederlandse producenten van auto’s en toeleveranciers
-Vrijstelling van de BPM en wegenbelasting voor elektrische auto’s

Rijk en andere overheden zetten zich in als ‘launching customer’ door haar eigen wagenparken waar en zodra mogelijk te elektrificeren. Verder gaat een zogenoemd formule E-team uitdagingen, kansen en dilemma’s op het gebied van elektrisch rijden opzoeken en aanpakken.

Dit team zal bestaan uit toonaangevende mensen uit hun vakgebied, variërend van kennisindustrie, de markt en het maatschappelijk middenveld. Dit team gaat bijvoorbeeld lokale initiatieven verbinden opdat er in Nederland een gestandaardiseerd laad- en betaalsysteem voor elektrisch rijden komt.

Reactie EVO
Het kabinet investeert 65 miljoen euro in de ontwikkeling van elektrische auto's, zodat er in 2025 een miljoen van rondrijden. De inzet op elektrisch rijden is volgens EVO een goede zaak, omdat emissies op die manier worden teruggedrongen.

EVO wijst erop dat er wel aandacht moet blijven voor rijden op duurzame biobrandstoffen en aardgas, omdat elektrisch rijden niet altijd beter is dan deze alternatieven.

Volgens EVO is het ook belangrijk dat voldoende bedrijfsvoertuigen op elektriciteit kunnen rijden. Voor de bestelauto geldt dat dit alleen zinvol is wanneer er voldoende oplaadpunten zijn, en het prijsbeleid voor aanschaf van het voertuig en het afnemen van elektriciteit ondernemers voldoende zekerheid op de lange termijn biedt.

Ook moet de actieradius van de elektrische bestelauto omhoog. Immers, nu ligt deze op 100 tot 250 kilometer. Voldoende voor stadsdistributie. Maar wil de elektrische bestelauto qua kosten goed uit kunnen, dan moet deze ook op langere afstand kunnen worden ingezet.
Categorie:
Tag(s):