maandag, 19. oktober 2009 - 11:08

Lichten uit op nacht van de nacht

De provincie Fryslân en 13 gemeenten ondersteunen de vijfde Nacht van de Nacht die op za-terdag 24 oktober zal plaatsvinden. Dit is de nacht waarin de klok een uur verzet wordt in Ne-derland. In Leeuwarden worden de lichten van het Provinsjehûs gedoofd.

Op de donkerste plek van Nederland, Schiermonnikoog, worden de straatlantaarns gedoofd. In Harlingen is de Raadhuistoren in het duister gehuld en in Bolsward en Drachten gaat de verlichting in de bin-nenstad zoveel mogelijk uit. De vijfde Nacht van de Nacht wordt in Fryslân gecoördineerd door de Friese Milieu Federatie. Tijdens talrijke activiteiten in de hele provincie kunnen mensen op stap in het duister en de schoonheid van de nacht beleven.
Provincie:
Tag(s):